Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, bu etkinlikle birlikte başta ülkemizde olmak üzere dünyanın genelinde ortaya çıkan sosyal sorunlara kamuoyunun dikkatlerini çekmek, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman çok sayıda sosyal politikacıyı bir araya getirerek bilimsel bir tartışma zemini oluşturmak, hükümetlerin sosyal sorunlara çözüm bulma arayışlarına katkı sağlamak amacıyla ulusal ve hatta küresel düzeyde doğru, tarafsız ve yol gösterici sosyal politikaların oluşturulmasına imkan sağlayan nitelikli bir tartışma platformu sağlamaktır.